Het belang van veilig water

Stel je jezelf wel eens vragen over het water dat je drinkt?

De consumptie van water is iets dat we allen, rijk of arm, gemeen hebben in deze wereld. We hebben het allemaal nodig om te overleven. Ons lichaam bestaat immers voor ca. 70% uit water.

Water dringt in elke cel van het menselijk lichaam en regelt essentiële lichaamsfuncties, zoals metabolisme, spijsvertering, bloedcirculatie en veel meer. Water speelt bovendien een belangrijke rol in de hersenen, bij het denkproces en de gemoedstoestand. Water is de drager van alle lichaamsfuncties.

Water is zo belangrijk vanwege zijn eigenschappen als oplos-, transport- en reinigingsmiddel. Het transporteert en verdeelt voedingsstoffen, voert afvalstoffen af, handhaaft osmotische druk in de cellen en regelt onze lichaamstemperatuur. Alle metabolische processen en de afscheiding van giftige stoffen via nieren, darmen, huid en longen zijn alleen mogelijk in samenhang met water.

Op 24 uur tijd vloeit er 2000 liter bloed door onze nieren en wordt er ongeveer 2,5 liter water uitgescheiden. Dit verlies moet worden vervangen door per dag minstens 2 liter water te drinken, zodat alle organen hun specifieke taken kunnen voldoen. Als vuistregel moet een persoon 30 ml water per kg lichaamsgewicht drinken.

Een watertekort vertraagt alle metabolische processen en andere lichaamsfuncties, cellen verdrogen en het verouderingsproces wordt aanzienlijk versneld. Lichaamsvreemde stoffen hopen zich op in gewrichten, weefsel en het vasculair systeem en veroorzaken allerlei aandoeningen.

Even belangrijk is de veiligheid van het water…

Iedere gemeenschap in de wereld streeft naar een veilige en betrouwbare watervoorziening. Maar vaak worden door onvoldoende sanitaire installaties, door de mens veroorzaakte ongelukken of natuurrampen de watervoorzieningen bedreigd en microbiologisch verontreinigd.

Micro-organismen zoals bacterie, cysten en virussen bedreigen onophoudelijk de veiligheid van ons drinkwater en maken het noodzakelijk ons te beschermen tegen deze ziektekiemen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de gebruikelijke concentratie van coliforme bacteriën (bv. e.coli) in oppervlaktewater varieert tussen 105 per 100 ml (ook uitgedrukt als log 5) en 109 per 100 ml voor rioolwater. In aanmerking genomen dat slechts een dosis van 103 nodig is om bij immuun verzwakte mensen een darminfectie te veroorzaken, mag na zuivering van het water niet meer dan 1 per 100 ml achterblijven, ofwel een verwijdering van ten minste 6 log (99,9%).

Cysten (zoals cryptosporidium en giardia) zijn de grootste in het water voorkomende micro-organismen (3 – 6 µm). Ze komen in oppervlaktewater voor in een concentratie van 10 per liter. Ze zijn zeer besmettelijk en mogen na zuivering niet meer in het water voorkomen, wat een 3 log (99,9%) verwijdering betekent.

De concentratie van entero virussen (bv. polio en rota virussen) in oppervlaktewater wordt geschat op 102 -104 per liter. Het is algemeen geaccepteerd dat drinkwater geen virussen (< 1 per 100 liter) mag bevatten. De verwijdering moet minstens gelijk zijn aan 4 log (99,9%).

Bovengenoemde zuiveringsnormen zijn vastgesteld door de ‘Environmental Protection Agency ()’ in de VS in hun ‘Guide standard and protocol for testing microbiological water purifiers’.

Sinds 1976 weten we dat niet alleen ingenomen bacteriën een serieuze bedreiging zijn voor de gezondheid. Bacteriën (legionella) die met waterdamp worden ingeademd, kunnen een ernstige vorm van longontsteking veroorzaken (Legionella Pneumophilia).

Meest voorkomende pathogenen in oppervlaktewater

Virussen Grootte/µm
Hepatitis A-E 0,027
Poliomyelitis 0.028
Entero virus 0.032
Norwalk virus 0.032
Adeno virus 0.072
Rota virus 0.072
Bacterien Grootte/µm
E.coli 0,50
Salmonella 1.00
Vibrio cholera 0.45
Shigella 0.50
Pseudomonas aer. 0.50
Campylobacter 0.50
Protozoa Grootte/µm
Cryptosporidium 5
Gardia Lamblia 7
Entamoeba 10